สถานการณ์พลังงานภายในประเทศ

 • สถานการณ์พลังงานปี 2554 และแนวโน้มปี 2555
 • สถานการณ์พลังงานปี 2553 และแนวโน้มปี 2554
 • สถานการณ์พลังงานปี 2552 และแนวโน้มปี 2553
 • สถานการณ์พลังงานปี 2551 และแนวโน้มปี 2552
 • สถานการณ์พลังงานปี 2550 และแนวโน้มปี 2551
 • สถานการณ์พลังงานปี 2549 และแนวโน้มปี 2550

สถานการณ์พลังงานต่างประเทศ

 • วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2555 ถึง 3 มีนาคม 2555
 • วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2555 ถึง 25 กุมภาพันธ์ 2555
 • วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2555 ถึง 18 กุมภาพันธ์ 2555
 • วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2555 ถึง 11 กุมภาพันธ์ 2555
 • วันที่ 29 มกราคม 2555 ถึง 4 กุมภาพันธ์ 2555
 • วันที่ 22 มกราคม 2555 ถึง 28 มกราคม 2555
 • วันที่ 15 มกราคม 2555 ถึง 21 มกราคม 2555
 • วันที่ 8 มกราคม 2555 ถึง 14 มกราคม 2555
 • วันที่ 1 มกราคม 2555 ถึง 7 มกราคม 2555
 • วันที่ 1 สิงหาคม 2554 – 31 สิงหาคม 2554
 • วันที่ 1 กรกฏาคม 2554 ถึง 31 กรกฏาคม 2554
 • วันที่ 1 มิถุนายน 2554 ถึง 30 มิถุนายน 2554
 • วันที่ 1 พฤษภาคม 2554 ถึง 31 พฤษภาคม 2554
 • วันที่ 1 เมษายน 2554 ถึง 30 เมษายน 2554
 • วันที่ 1 มีนาคม 2554 ถึง 31 มีนาคม 2554
 • วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2554 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2554
 • วันที่ 9 มีนาคม 2552 ถึง 16 มีนาคม 2552
 • วันที่ 4 มีนาคม 2552 ถึง 6 มีนาคม 2552
 • วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2552 ถึง 3 มีนาคม 2552
 • วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2552 ถึง 27 กุมภาพันธ์ 2552
 • วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2552 ถึง 23 กุมภาพันธ์ 2552
 • วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2552 ถึง 16 กุมภาพันธ์ 2552
 • วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2552 ถึง 10 กุมภาพันธ์ 2552
 • วันที่ 30 มกราคม 2552 ถึง 5 กุมภาพันธ์ 2552
 • วันที่ 15 มกราคม 2552 ถึง 21 มกราคม 2552
 • วันที่ 1 มกราคม 2552 ถึง 7 มกราคม 2552
 • วันที่ 13 ธันวาคม 2551 ถึง 17 ธันวาคม 2551
 • วันที่ 9 ธันวาคม 2551 ถึง 12 ธันวาคม 2551
 • วันที่ 4 ธันวาคม 2551 ถึง 8 ธันวาคม 2551
 • วันที่ 1 ธันวาคม 2551 ถึง 4 ธันวาคม 2551
 • วันที่ 25 พฤศจิกายน 2551 ถึง 28 พฤศจิกายน 2551
 • วันที่ 21 พฤศจิกายน 2551 ถึง 24 พฤศจิกายน 2551
 • วันที่ 27 ตุลาคม 2551 ถึง 31 ตุลาคม 2551
 • วันที่ 7 ตุลาคม 2551 ถึง 9 ตุลาคม 2551
 • วันที่ 3 ตุลาคม 2551 ถึง 6 ตุลาคม 2551
 • วันที่ 17 กันยายน 2551 ถึง 19 กันยายน 2551
 • วันที่ 13 กันยายน 2551 ถึง 16 กันยายน 2551
 • วันที่ 10 กันยายน 2551 ถึง 12 กันยายน 2551
 • วันที่ 6 กันยายน 2551 ถึง 9 กันยายน 2551
 • วันที่ 2 กันยายน 2551 ถึง 5 กันยายน 2551
 • วันที่ 26 สิงหาคม 2551 ถึง 29 สิงหาคม 2551
 • วันที่ 23 สิงหาคม 2551 ถึง 25 สิงหาคม 2551
 • วันที่ 20 สิงหาคม 2551 ถึง 22 สิงหาคม 2551
 • วันที่ 21 มิถุนายน 2551 ถึง 23 มิถุนายน 2551
 • วันที่ 17 มิถุนายน 2551 ถึง 20 มิถุนายน 2551
 • วันที่ 13 มิถุนายน 2551 ถึง 16 มิถุนายน 2551
 • วันที่ 3 มิถุนายน 2551 ถึง 6 มิถุนายน 2551
 • วันที่ 31 พฤษภาคม 2551 ถึง 2 มิถุนายน 2551
 • วันที่ 27 พฤษภาคม 2551 ถึง 30 พฤษภาคม 2551
 • วันที่ 23 พฤษภาคม 2551 ถึง 26 พฤษภาคม 2551
 • วันที่ 20 พฤษภาคม 2551 ถึง 22 พฤษภาคม 2551
 • วันที่ 16 พฤษภาคม 2551 ถึง 19 พฤษภาคม 2551
 • วันที่ 13 พฤษภาคม 2551 ถึง 15 พฤษภาคม 2551
 • วันที่ 9 พฤษภาคม 2551 ถึง 12 พฤษภาคม2551
 • วันที่ 6 พฤษภาคม 2551 ถึง 8 พฤษภาคม 2551
 • วันที่ 2 พฤษภาคม 2551 ถึง 5 พฤษภาคม 2551
 • วันที่ 22 เมษายน 2551 ถึง 25 เมษายน 2551
 • วันที่ 18 เมษายน 2551 ถึง 21 เมษายน 2551
 • วันที่ 4 เมษายน 2551 ถึง 7 เมษายน 2551
 • วันที่ 1 เมษายน 2551 ถึง 3 เมษายน 2551
 • วันที่ 29 มีนาคม 2551 ถึง 31 มีนาคม 2551
 • วันที่ 25 มีนาคม 2551 ถึง 28 มีนาคม 2551
 • วันที่ 22 มีนาคม 2551 ถึง 24 มีนาคม 2551
 • วันที่ 19 มีนาคม 2551 ถึง 21 มีนาคม 2551
 • วันที่ 15 มีนาคม 2551 ถึง 18 มีนาคม 2551
 • วันที่ 11 มีนาคม 2551 ถึง 14 มีนาคม 2551
 • วันที่ 8 มีนาคม 2551 ถึง 10 มีนาคม 2551
 • วันที่ 4 มีนาคม 2551 ถึง 7 มีนาคม 2551
 • วันที่ 1 มีนาคม 2551 ถึง 3 มีนาคม 2551
 • วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2551 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2551
 • วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2551 ถึง 26 กุมภาพันธ์ 2551
 • วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2551 ถึง 22 กุมภาพันธ์ 2551
 • วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2551 ถึง 19 กุมภาพันธ์ 2551
 • วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2551 ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2551
 • วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2551 ถึง 12 กุมภาพันธ์ 2551
 • วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2551 ถึง 8 กุมภาพันธ์ 2551
 • วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2551 ถึง 5 กุมภาพันธ์ 2551
 • วันที่ 30 มกราคม 2551 ถึง 1 กุมภาพันธ์ 2551
 • วันที่ 26 มกราคม 2551 ถึง 29 มกราคม 2551
 • วันที่ 23 มกราคม 2551 ถึง 25 มกราคม 2551
 • วันที่ 18 มกราคม 2551 ถึง 22 มกราคม 2551
 • วันที่ 16 มกราคม 2551 ถึง 17 มกราคม 2551
 • วันที่ 12 มกราคม 2551 ถึง 15 มกราคม 2551
 • วันที่ 9 มกราคม 2551 ถึง 11 มกราคม 2551
 • วันที่ 4 มกราคม 2551 ถึง 8 มกราคม 2551
 • วันที่ 28 ธันวาคม 2550 ถึง 3 มกราคม 2551
 • วันที่ 25 ธันวาคม 2550 ถึง 27 ธันวาคม 2550
 • วันที่ 19 ธันวาคม 2550 ถึง 24 ธันวาคม 2550
 • วันที่ 15 ธันวาคม 2550 ถึง 18 ธันวาคม 2550
 • วันที่ 12 ธันวาคม 2550 ถึง 14 ธันวาคม 2550
 • วันที่ 8 ธันวาคม 2550 ถึง 11 ธันวาคม 2550
 • วันที่ 5 ธันวาคม 2550 ถึง 7 ธันวาคม 2550
 • วันที่ 28 พฤศจิกายน 2550 ถึง 4 ธันวาคม 2550
 • วันที่ 20 พฤศจิกายน 2550 ถึง 27 พฤศจิกายน 2550

จริงหรือที่เค้าว่า เกี่ยวกับสถานการณ์พลังงานไทย

            จากสถานการณ์ข้อมูลด้านพลังงานในปัจจุบัน มีการให้ข้อมูลที่คลาดเคลื่อนหรือเป็นข้อมูลที่เกิดจากความเข้าใจผิด ทำให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารที่ส่งผลกระทบต่อความมันคงด้านพลังงานของประเทศ เพื่อให้พบความจริงและคำตอบที่จะช่วยไขข้องใจและเพื่อความเข้าใจอย่างแท้จริง จึงได้มีการจัดทำหนังสือ “จริงหรือที่เค้าว่า….เกี่ยวกับสถานการณ์พลังงานไทย” ขึ้น เพื่อช่วยให้ประชาชนได้รับข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถานการณ์ในปัจจุบัน ดาวน์โหลดที่นี่