ถอดปลั๊กทุกครั้งหลังไม่ได้ใช้งาน


     ควรถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกครั้ง ที่ไม่ได้ใช้งาน เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีอุปกรณ์ควบคุมอิเล็คทรอนิกส์ในปัจจุบัน ได้แก่ โทรทัศน์ พัดลม เครื่องรับวิทยุ เครื่องเล่นวีดิโอ และอื่นๆ ส่วนใหญ่จะมีรีโมทคอนโทรลอำนวยความสะดวก ดังนั้น หากปิดเครื่องแล้ว แต่อุปกรณ์ควบคุมอิเล็คทรอนิกส์ยังใช้พลังงานเพื่อรอรับคำสั่งจากรีโมทคอนโทรล

      ดังนั้นถ้าไม่ถอดปลั๊กออกเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องนั้นยัง “กินไฟ” อยู่ จึงควรถอดปล๊กทุกครั้งที่เลิกใช้งาน เพื่อการประหยัดพลังงาน และช่วยป้องการเกิดอัคคีภัยอีกด้วย จะช่วยลดการใช้พลังงานและค่าไฟฟ้าได้อย่างง่ายๆ

ข้อมูลกำลังไฟฟ้าสิ้นเปลืองของเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในครัวเรือน (ขณะไม่ใช้งานแต่เสียบปลั๊กทิ้งไว้)

เครื่องใช้ไฟฟ้า กำลังไฟฟ้าเฉลี่ย
โทรทัศน์ ปิดด้วยรีโมท 180 mW
Set-top Box Cable TV 3 mW
คอมพิวเตอร์ 9 mW
เตาไมโครเวฟ 1.2 mW
ปลั๊กพ่วงชนิดมีหลอดแสดงการปิดเปิด 700 mW
Modem เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต 600 mW

ค่าใช้จ่ายต่อเดือน หากเสียบปลั๊กทิ้งไว้ทั้งวัน (5 บาท ต่อยูนิต)

เครื่องใช้ไฟฟ้า จำนวนเงินต่อเดือน (บาท)
โทรทัศน์ ปิดด้วยรีโมท 0.65
Set-top Box Cable TV 10.8
คอมพิวเตอร์ 32.4
เตาไมโครเวฟ 4.3
ปลั๊กพ่วงชนิดมีหลอดแสดงการปิดเปิด 2.5
Modem เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต 2.2

เหตุผลที่ควรถอดปลั๊กเครื่องใชไฟฟ้าหลังเลิกใช้งาน

  • ช่วยลดค่าไฟฟ้า ในส่วนที่ไม่จำเป็นได้
  • เมื่อทุกคนร่วมมือกัน จะช่วยลดการใช้พลังงานของประเทศได้

ข้อมูลจาก : มจพ. รักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม